Verksamheten vid Nada ger bidrag till den internationella forskningsfronten och har nära industriell relevans. Inom datalogi ligger fokus på effektiva algoritmer, bildbehandling, datorseende och robotik samt neuroinformatik.

Inom människa-datorinteraktion ligger fokus på användarcentrerad design, utveckling och utvärdering av IT-stöd på arbetsplatser samt datorstött samarbete.

Prefekt och lektor Lars Arvestad är forskare vid Science For Life Laboratory samt Swedish e-Science Research Center (SeRC), och Anders Lansner är professor i datalogi med naturvetenskapliga tillämpningar. Båda är verksamma även vid KTH CSC, på avdelningen för beräkningsbiologi.

Beräkningsbiologi vid KTH CSC

Avdelningen för beräkningsbiologi (CB) genomför forskning på matematisk modellering av biologiska system och för att utveckla algoritmer och programvara för att simulera biologiska funktioner och analysera biologisk data. Man är även aktivt involverade i gemensamma projekt med experimentalister.

De huvudsakliga forskningsområdena på CB är:

  • Beräkningsneurobiologi (syn, lukt, motorisk kontroll, minne, cellmodellering)
  • Neuroinformatik (utforskning av hjärnan och nervsystemet med datavetenskapliga verktyg)
  • Biologisk fysik (mekanismer i genreglering, icke-kodande RNA, fysiken hos små system)
  • Bioinformatik (jämförande genomik, modelleringsutveckling, genreglering, modellering av cancerutveckling, mRNA-redigering)

CB är delaktig i:

Aktuella evenemang: